http://www.teknolojitasarim.org

teknolojitasarim.org

 

Teknoloji Tasarım dersi kaynakları

teknoloji tasarım projeleri

 

teknoloji tasarım düzen kuşağı,

teknoloji tasarım Yapım Kuşağı

teknoloji tasarım Kurgu Kuşağı

teknoloji tasarım öğrenci çalışmaları

 

teknoloji tasarım dersi GİRİŞ >>>

 

Teknoloji ve Tasarım Nedir?Niçin Teknoloji ve Tasarım?

Teknoloji Tasarımın Amaçları  | Teknoloji Tasarım Vizyonu

Teknoloji Tasarım “Düzen” kuşağı

 

Teknoloji ve Tasarım Nedir?

Teknoloji günümüzde uygulamalı bilimlerin, bilgilerin, yaratıcı fikirler ile üretime

dönüştürülmesini, kullanınımını ve insanlığa etkisinin ortaya konmasını kapsayan bir süreçtir.

Teknoloji, insanların yaşam kalitesini artırmak amacı ile hayal gücü, yaratıcılık ve zekanın,

sanat, bilim, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan birleşimidir.

Teknoloji, bir işi, maddeyi, hizmeti vs daha hızlı, kaliteli, kolay, ekonomik ve verimli yapma çabasıdır.

Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

 

Tasarım, zihinde canlandırılan şekildir, biçimdir. Tasarım da zihinsel çaba, hayal gücünün kullanımı

ön plana çıkmaktadır. Hayatımıza renk katma, farklılıkları yakalama, hayal kurma, sorgulama,

yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi zihinsel süreçlerin tasarım yapmada etkisi büyüktür.

 

Teknoloji ve tasarım kavramları birlikte ele alınmalıdır. Çünkü ürün geliştirme sürecinde yaşama doğrıdan

etki etmektedir.  Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyerek, zihinsel süreç ve

yaratıcılık olarak karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ikilisinin geliştrilmesi, bireyin yaratıcılık düzeyinin gelişmesi ile mümkündür.

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve

grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir.  Aslında bu durumun dezavantajlı yanı yaratıcılığı engellemesidir.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için motivasyonun sağlanması, grup çalışmanın avantajlarının yaşatılması,

işbirliğinin gelişme olan etksinin kavratılması ile ortadan kaldırılabilir. Pozitif  üretken bir süreç

yaşanmasına imkan verebilmektedir.

 

 

 

Niçin Teknoloji ve Tasarım ?

Teknoloji Tasarım çağımızda vazgeçilmez ikili olarak karşımıza çıkmıştır.

Zaman ve gelişmeler çok hızlı ilerlemektedir. Çok kısa zaman diliminde dahi, çok etkileyici

gelişmeler yaşamımızı etkilemektedir.

Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini

kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme

ve yaratıcılık gibi tasarım ve teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hâle getirmeyen,

tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak

insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir. Bu amaçla çocuklar, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan

tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım hâline

getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanmalıdır. Tüm bunların

ışığında Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın gelecek nesillerin yaşayacakları çağın

ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır.

 

 

 

Teknoloji Tasarım Amaçları

Teknoloji ve Tasarım Dersini tamamlayan öğrencilerin;

Sorgulamaktan çekinmeyen, meraklı, gözlem yapabilen, araştırmaya istekli karekterde olmaları

Olan bitenleri kendi bakış açısı ile değerlendirebilmeleri

Karşılatıkları zorlukları ortadan kaldırmak için çözüm üretebilmeleri

Hayal güçlerini, özgüvenlerini, estetik duygularını geliştirmelerini

Çevresi ve kendi ile barışık, özgüveni olan, rekabete açık olmaları

Bağımsız düşünebilmeleri, özgün tasarımlar ortaya koyabilmeleri

Karar verebilme, sorumluluk alma, gelecek ile ilgili kurgu yapabilmeleri

Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri

Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade edebilmelerini amaçlamaktadır.

 

 

 

Teknoloji Tasarım Vizyonu

Teknoloji ve Tasarım Dersi'nin vizyonu; kendisinin, toplumun hatta tüm canlıların

yaşamını daha kolay, rahat, yaşanabilir hale getirmeye yönelik hayattaki sorunların farkına varan,

çözümler üreten, hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden,

girişimci bir ruha sahip olan, değişimlere, gelişmelere açık olan, sorumluluk bilinci ile üzerine düşenleri

yapamaya çalışan, yaşama estetik değerler katabilen, kendine özgüveni olan, farklı özgün ürünler

tasarlayabilen bireyler yetiştirmektir.

 

 

Teknoloji ve tasarım dersi düzen, kurgu ve yapım kuşakları olarak adlandırdığımız bir süreç ile sonuçlara ulaşmaktadır.

 

Teknoloji Tasarım “Düzenkuşağı

 

Teknoloji Tasarım dersi Düzen Kuşağında öğrenciler, düşünmeyi öğrenme ve olaylara farklı açılardan bakma,

Doğadan, hayattan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen,

uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak tasarım üretirler.

Oluşturdukları düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.

Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

 

GİRİŞ >>>